ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АМІНА – ЛІЗИНГ ГРУП»

Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37, код за ЄДРПОУ 42506056

Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «АМІНА – ЛІЗИНГ ГРУП» надає послуги з фінансового лізингу – проводить фінансування проектів в сфері легкового та вантажного транспорту, автобусів, торгівельного обладнання, дорожньої техніки, промислового обладнання тощо. Сьогодні лізингові програми стають все більш популярними в країнах усього світу.

Лізинг – це фінансова послуга для фізичних та юридичних осіб, яка дозволяє придбати конкретний об’єкт (устаткування, нерухомість, техніку і т.д.) без відлучення коштів з обороту, з правом подальшого викупу. Саме тому набагато вигідніше купити в лізинг, ніж, наприклад, взяти кредит.

Напрямки діяльності

Фахівцями «АМІНА – ЛІЗИНГ ГРУП» розроблені фінансові продукти, що дозволяють задовольнити потребу в придбанні основних фондів, як великих підприємств, так і приватних підприємців – фінансовий лізинг будь-якого виду транспорту, спецтехніки та обладнання різних галузей, лізинг дорожньої техніки, фінансовий лізинг медичного обладнання тощо.

Передбачається комплексне фінансування проектів, складання гнучких графіків погашення платежів з урахуванням специфіки бізнесу клієнта, застосування схем зворотнього і міжнародного лізингу.

Відомості про учасників (засновників, акціонерів)

КОМПАНІЯ "ЛАКАСА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

КОМПАНІЯ "ЛАКАСА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", Штульберг Грегорі Ісааковіч, Швеція, Швейцарія, Віа Маістра.6, кв.5.4, 7500, Сент-Моріц, Швейцарія – бенефіціар

КОМПАНІЯ "ЛАКАСА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", Шабад Марк, Сполучене Королівство, Швейцарія, Віа Маістра.6, кв.5.5, 7500, Сент-Моріц, Швейцарія – бенефіціар

Ющенко Юлія Григорівна


Товариство не має відокремлених підрозділів.

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні.

Рішення про ліквідацію фінансової установи – не приймалось.

Наглядова рада товариства – відсутня.

Графік роботи

Розкриття інформації про структуру власності

Схематичне зображення структури власності станом на 17.06.2021 року

Відомості про власників істотної участі станом на 17.06.2021 року

Відомості про остаточних ключових учасників станом на 17.06.2021 року

Необхідні документи

Довідка про взяття на облік юридичної особи

Виписка з ЄДР

Статут ТОВ «АМІНА – ЛІЗИНГ ГРУП»

Внутрішні правила надання послуг з фінансового лізингу

Примірний договір фінансового лізингу

Фінансова звітність за 2019 рік

Фінансова звітність за 2020 рік

Аудиторський висновок за 2020 рік

Розпорядження про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)